Vi Tilbyr Følgende Tjenester

Transport av:

  • Grus
  • Stein
  • Asfalt
  • Matjord
  • Krok og liftcontainere i Namsos området

Fylkesveger og kommunale veger:

  • Grusing
  • Brøyting
  • Høvling
  • Strøing

Eget grustak hvor det sorteres meget fin matjord tilsatt kalk.
Fast stålkjøring, Namsos-Orkanger ukentlig for Norsk Gjenvinning.

Punktlighet, kvalitet og service står i sentrum.

Back to top